SBU Là Gì? Hướng Dẫn Phân Tích SBU Trong Ma Trận Boston

SBU là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực chiến lược kinh doanh. Nó đại diện cho Strategic Business Unit, tức là Đơn vị Kinh doanh Chiến lược. SBU là một phần của một công ty hoặc tập đoàn lớn hơn, và nó có thể được xem như một “công ty con” hoạt động độc lập với mục tiêu riêng và có khả năng tạo ra lợi nhuận.

1. SBU là gì?

Trong ma trận Boston Consulting Group (BCG), SBU được sử dụng để phân loại các đơn vị kinh doanh của một công ty dựa trên hai yếu tố chính: tỷ suất tăng trưởng thị trường và tỷ suất thị phần. Dựa vào sự kết hợp của hai yếu tố này, BCG chia các SBU thành bốn loại: sao, câu hỏi, ngôi sao và cỏ.

Sao: Sao là những SBU có tỷ suất tăng trưởng thị trường cao và tỷ suất thị phần cao. Đây là những đơn vị kinh doanh mạnh mẽ và có khả năng tạo ra lợi nhuận cao cho công ty. Các SBU sao thường đòi hỏi đầu tư lớn để duy trì và mở rộng thị phần của mình.

Câu hỏi: Câu hỏi là những SBU có tỷ suất tăng trưởng thị trường cao nhưng tỷ suất thị phần thấp. Đây là những đơn vị kinh doanh tiềm năng, nhưng cần đầu tư nhiều hơn để phát triển và đạt được lợi nhuận cao hơn. Các SBU câu hỏi thường đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và rủi ro cao.

Ngôi sao: Ngôi sao là những SBU có tỷ suất tăng trưởng thị trường cao nhưng tỷ suất thị phần thấp. Đây là những đơn vị kinh doanh mới hoặc đang phát triển nhanh chóng, có tiềm năng để trở thành sao trong tương lai. Các SBU ngôi sao cần đầu tư để duy trì và mở rộng thị phần của mình.

Cỏ: Cỏ là những SBU có tỷ suất tăng trưởng thị trường thấp và tỷ suất thị phần thấp. Đây là những đơn vị kinh doanh không có tiềm năng phát triển và thường không đóng góp nhiều vào lợi nhuận của công ty. Các SBU cỏ thường đòi hỏi sự quản lý hiệu quả để giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận.

2. Hướng dẫn phân tích SBU trong ma trận Boston

Phân tích SBU trong ma trận Boston là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu suất và tiềm năng phát triển của các đơn vị kinh doanh trong một công ty. Qua việc phân loại các SBU thành các loại khác nhau, người quản lý có thể xác định được sự ưu tiên và phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả.

Bước 1: Xác định tỷ suất tăng trưởng thị trường

Để xác định tỷ suất tăng trưởng thị trường của một SBU, người quản lý cần thu thập thông tin về tốc độ tăng trưởng của thị trường liên quan. Thông tin này có thể được lấy từ các nguồn tin tức, báo cáo nghiên cứu hoặc dữ liệu từ các tổ chức chính phủ hoặc ngành.

Bước 2: Xác định tỷ suất thị phần

Để xác định tỷ suất thị phần của một SBU, người quản lý cần thu thập thông tin về doanh số bán hàng hoặc doanh thu của SBU so với tổng doanh số bán hàng hoặc doanh thu của toàn công ty hoặc ngành. Thông tin này có thể được lấy từ báo cáo tài chính hoặc hệ thống quản lý công ty.

Bước 3: Phân loại SBU

Sau khi xác định được tỷ suất tăng trưởng thị trường và tỷ suất thị phần, người quản lý có thể sử dụng ma trận Boston để phân loại các SBU thành các loại sao, câu hỏi, ngôi sao và cỏ. Qua việc phân loại này, người quản lý có thể nhìn nhận được hiệu suất và tiềm năng phát triển của từng SBU.

3. Lợi ích của việc phân tích SBU trong ma trận Boston

Phân tích SBU trong ma trận Boston mang lại nhiều lợi ích cho các công ty và người quản lý:

  • Xác định ưu tiên: Phân tích SBU giúp người quản lý xác định được những SBU quan trọng và có tiềm năng phát triển cao, từ đó đặt ưu tiên và phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả.
  • Quản lý rủi ro: Phân tích SBU giúp người quản lý nhận biết các SBU đang đối mặt với rủi ro cao và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
  • Định hướng chiến lược: Phân tích SBU giúp người quản lý xác định được các SBU có tiềm năng trở thành sao trong tương lai, từ đó xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho công ty.

4. Tóm tắt

SBU là một khái niệm quan trọng trong chiến lược kinh doanh và ma trận Boston. Qua việc phân loại các SBU thành các loại sao, câu hỏi, ngôi sao và cỏ, người quản lý có thể nhìn nhận được hiệu suất và tiềm năng phát triển của từng SBU. Phân tích SBU trong ma trận Boston mang lại nhiều lợi ích cho các công ty và người quản lý, bao gồm xác định ưu tiên, quản lý rủi ro và định hướng chiến lược.

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Tổng lực

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về Digital Marketing. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và đạt doanh thu nhanh chóng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ xây dựng thương hiệu bền vững theo thời gian. 

Liên hệ

icon zalo
nhắn tin facebook
0765828282 gọi điện thoại