HR là gì? Các công việc của phòng nhân sự hiện nay

HR là gì? Các công việc của phòng nhân sự hiện nay

Phòng nhân sự (HR) là một bộ phận quan trọng trong mỗi tổ chức, có trách nhiệm quản lý và phát triển nguồn nhân lực. HR không chỉ đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến tuyển dụng và thu hút nhân viên mới, mà còn tham gia vào việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của phòng nhân sự và các công việc phổ biến mà họ thực hiện trong thời đại hiện nay.

Vai trò của phòng nhân sự

Phòng nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một lực lượng lao động chất lượng cao. Họ không chỉ tìm kiếm và thu hút những ứng viên tốt nhất cho tổ chức, mà còn đảm bảo rằng các nhân viên hiện tại được đào tạo và phát triển để đáp ứng các yêu cầu công việc. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của phòng nhân sự:

 • Tuyển dụng và thu hút nhân viên mới: Một trong những nhiệm vụ chính của phòng nhân sự là tìm kiếm, thu hút và tuyển dụng nhân viên mới cho tổ chức. Họ thực hiện quá trình tuyển dụng từ việc đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và chọn lọc ứng viên phù hợp.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: Phòng nhân sự đảm bảo rằng các nhân viên được đào tạo và phát triển để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc. Họ xác định nhu cầu đào tạo, tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo, và theo dõi tiến trình của các hoạt động này.
 • Quản lý hiệu suất: Phòng nhân sự giúp quản lý hiệu suất của nhân viên bằng cách thiết lập mục tiêu, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả. Họ cung cấp phản hồi và hướng dẫn để giúp nhân viên cải thiện hiệu suất làm việc.
 • Quản lý mối quan hệ lao động: Phòng nhân sự đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động và quản lý mối quan hệ lao động trong tổ chức. Họ xử lý các vấn đề liên quan đến lương, chế độ làm việc, bảo hiểm và các vấn đề khác liên quan đến nhân viên.

Tuyển dụng và thu hút nhân viên mới

Tuyển dụng và thu hút nhân viên mới là một trong những nhiệm vụ chính của phòng nhân sự. Quá trình này bao gồm nhiều bước từ việc xác định nhu cầu tuyển dụng, thu thập hồ sơ ứng viên, phỏng vấn và chọn lọc ứng viên phù hợp. Dưới đây là một số công việc chi tiết mà phòng nhân sự thực hiện trong quá trình tuyển dụng và thu hút nhân viên mới:

 • Xác định nhu cầu tuyển dụng: Phòng nhân sự phải làm việc với các bộ phận khác trong tổ chức để xác định nhu cầu tuyển dụng. Họ phân tích công việc, xác định số lượng và loại hình nhân viên cần tuyển, và đưa ra kế hoạch tuyển dụng.
 • Đăng tin tuyển dụng: Sau khi xác định nhu cầu tuyển dụng, phòng nhân sự đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp như trang web công ty, các trang web việc làm, mạng xã hội và các nguồn khác để thu hút ứng viên.
 • Sàng lọc hồ sơ: Phòng nhân sự tiến hành sàng lọc hồ sơ ứng viên dựa trên tiêu chí đã được xác định trước. Họ kiểm tra thông tin cá nhân, quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc của ứng viên để chọn lọc ra những ứng viên tiềm năng.
 • Phỏng vấn ứng viên: Sau khi sàng lọc hồ sơ, phòng nhân sự tiến hành phỏng vấn ứng viên để đánh giá kỹ năng, kiến thức và phù hợp với vị trí công việc. Phỏng vấn có thể được tiến hành trực tiếp hoặc qua video.
 • Chọn lọc ứng viên: Dựa trên kết quả phỏng vấn và đánh giá, phòng nhân sự chọn lọc ra những ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc. Họ có thể yêu cầu ứng viên tham gia các bài kiểm tra hoặc thử việc để đánh giá kỹ năng và khả năng làm việc của họ.

Quá trình tuyển dụng và thu hút nhân viên mới đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác từ phía phòng nhân sự. Việc tìm kiếm và thu hút những ứng viên tốt nhất là một yếu tố quan trọng để xây dựng một lực lượng lao động chất lượng cao.

Đào tạo và phát triển nhân viên

Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phòng nhân sự. Đây là quá trình giúp nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc cung cấp các khóa học đào tạo, chương trình phát triển kỹ năng và các hoạt động liên quan. Dưới đây là một số công việc chi tiết mà phòng nhân sự thực hiện trong quá trình đào tạo và phát triển nhân viên:

 • Xác định nhu cầu đào tạo: Phòng nhân sự phải xác định nhu cầu đào tạo của tổ chức dựa trên yêu cầu công việc và mục tiêu phát triển. Họ có thể tiến hành khảo sát nhân viên, phỏng vấn và thu thập thông tin để xác định nhu cầu này.
 • Tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo: Sau khi xác định nhu cầu, phòng nhân sự tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu này. Họ có thể tổ chức các buổi hội thảo, lớp học hoặc sử dụng các công nghệ trực tuyến để cung cấp kiến thức và kỹ năng cho nhân viên.
 • Theo dõi tiến trình đào tạo: Phòng nhân sự theo dõi tiến trình đào tạo của nhân viên để đảm bảo rằng họ hoàn thành các khóa học và chương trình đào tạo theo kế hoạch. Họ cung cấp hỗ trợ và giám sát để giúp nhân viên vượt qua khó khăn trong quá trình học tập.
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo: Sau khi hoàn thành quá trình đào tạo, phòng nhân sự đánh giá hiệu quả của các khóa học và chương trình đào tạo. Họ thu thập phản hồi từ nhân viên và xem xét kết quả làm việc để đánh giá hiệu quả của quá trình đào tạo.

Đào tạo và phát triển nhân viên là một yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của tổ chức. Phòng nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu, tổ chức và theo dõi tiến trình đào tạo để đảm bảo rằng nhân viên được phát triển một cách hiệu quả.

Quản lý hiệu suất

Quản lý hiệu suất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phòng nhân sự. Quá trình này bao gồm thiết lập mục tiêu, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả của nhân viên. Mục tiêu của quản lý hiệu suất là nâng cao hiệu suất làm việc và đóng góp vào thành công của tổ chức. Dưới đây là một số công việc chi tiết mà phòng nhân sự thực hiện trong quá trình quản lý hiệu suất:

 • Thiết lập mục tiêu: Phòng nhân sự hỗ trợ các bộ phận khác trong việc thiết lập mục tiêu cho từng nhân viên. Mục tiêu này phải cụ thể, đo lường được và có thể đạt được. Họ cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu và cách đạt được chúng.
 • Theo dõi tiến độ: Phòng nhân sự theo dõi tiến độ của nhân viên trong việc đạt được mục tiêu. Họ thu thập thông tin về hoạt động và kết quả làm việc của nhân viên để xem xét tiến bộ và đưa ra phản hồi.
 • Đánh giá kết quả: Phòng nhân sự đánh giá kết quả làm việc của nhân viên dựa trên tiêu chí đã được xác định trước. Họ sử dụng các phương pháp đánh giá như đánh giá 360 độ, đánh giá theo kỳ và phỏng vấn để thu thập thông tin và đưa ra đánh giá.
 • Phản hồi và hướng dẫn: Dựa trên kết quả đánh giá, phòng nhân sự cung cấp phản hồi và hướng dẫn cho nhân viên để giúp họ cải thiện hiệu suất làm việc. Họ có thể tổ chức các buổi gặp gỡ, tư vấn hoặc cung cấp nguồn tài liệu để hỗ trợ nhân viên.

Quản lý hiệu suất là một quy trình liên tục và không chỉ diễn ra trong giai đoạn cuối năm. Phòng nhân sự có vai trò quan trọng trong việc thiết lập mục tiêu, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả để nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

Quản lý mối quan hệ lao động

Quản lý mối quan hệ lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phòng nhân sự. Quá trình này bao gồm tuân thủ các quy định pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên. Dưới đây là một số công việc chi tiết mà phòng nhân sự thực hiện trong quá trình quản lý mối quan hệ lao động:

 • Quản lý lương và chế độ làm việc: Phòng nhân sự xử lý các vấn đề liên quan đến lương, chế độ làm việc và các chính sách khác liên quan đến nhân viên. Họ cung cấp thông tin về lương, các khoản phụ cấp và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.
 • Giải quyết tranh chấp lao động: Phòng nhân sự giúp giải quyết các tranh chấp lao động giữa nhân viên và tổ chức. Họ tham gia vào việc xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp liên quan đến lương, chế độ làm việc và các quyền lợi khác của nhân viên.
 • Quản lý bảo hiểm và phúc lợi: Phòng nhân sự quản lý các chương trình bảo hiểm và phúc lợi cho nhân viên. Họ làm việc với các công ty bảo hiểm và tổ chức khác để cung cấp các gói bảo hiểm và phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động: Phòng nhân sự đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật lao động. Họ theo dõi các thay đổi pháp luật, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định này.

Quản lý mối quan hệ lao động là một nhiệm vụ phức tạp và yêu cầu kiến thức về pháp luật lao động và quyền lợi của nhân viên. Phòng nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến lương, chế độ làm việc và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động.

Tổng kết

Phòng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức. Các công việc của phòng nhân sự bao gồm tuyển dụng và thu hút nhân viên mới, đào tạo và phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và quản lý mối quan hệ lao động. Qua việc thực hiện các nhiệm vụ này, phòng nhân sự giúp xây dựng một lực lượng lao động chất lượng cao và đóng góp vào thành công của tổ chức.

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về HR là gì và các công việc của phòng nhân sự hiện nay. Với vai trò quan trọng của mình, phòng nhân sự không chỉ là người điều hành các hoạt động liên quan đến con người trong tổ chức, mà còn là người xây dựng môi trường làm việc tích cực và giúp nhân viên phát triển bản thân.

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Tổng lực

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về Digital Marketing. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và đạt doanh thu nhanh chóng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ xây dựng thương hiệu bền vững theo thời gian. 

Liên hệ

icon zalo
nhắn tin facebook
0765828282 gọi điện thoại