Agile là gì? Scrum là gì?

Agile và Scrum là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý dự án phần mềm. Agile là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, trong khi Scrum là một framework cụ thể để triển khai Agile. Trên thực tế, Agile và Scrum thường được sử dụng chung với nhau để tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng cao và đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của khách hàng.

1. Agile là gì?

Agile là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua việc phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn ngắn gọn. Phương pháp này đã xuất hiện vào những năm 2000 và ngày càng trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp phần mềm.

Agile giúp các nhóm dự án làm việc hiệu quả hơn bằng cách tăng cường sự tương tác và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm, đồng thời giúp họ thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi và phản hồi từ khách hàng.

Một số lợi ích của Agile bao gồm:

 • Tăng cường sự linh hoạt: Agile cho phép các nhóm dự án thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi và điều chỉnh kế hoạch dự án theo yêu cầu mới.
 • Tăng cường tương tác: Agile khuyến khích sự tương tác và giao tiếp thường xuyên giữa các thành viên trong nhóm, giúp họ làm việc hiệu quả hơn.
 • Tạo ra giá trị ngay từ đầu: Agile tập trung vào việc phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm có giá trị ngay từ giai đoạn đầu tiên, giúp khách hàng nhận được lợi ích sớm hơn.

2. Scrum là gì?

Scrum là một framework quản lý dự án phần mềm dựa trên Agile. Nó tập trung vào việc tổ chức và quản lý công việc của một nhóm phát triển phần mềm để đạt được hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Scrum bao gồm các vai trò, sự kiện và các bước thực hiện cụ thể để triển khai dự án. Các thành viên trong nhóm Scrum làm việc theo các chu kỳ ngắn gọi là “Sprint” để phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm có giá trị.

Một số thành phần quan trọng của Scrum bao gồm:

 • Product Owner: Người đại diện cho khách hàng hoặc người sử dụng cuối, đảm bảo rằng sản phẩm được phát triển đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Scrum Master: Người hướng dẫn và hỗ trợ nhóm Scrum trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ quy trình Scrum.
 • Development Team: Nhóm phát triển phần mềm chịu trách nhiệm thực hiện công việc và cung cấp sản phẩm phần mềm.
 • Sprint Planning: Sự kiện để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo, xác định các công việc cần thực hiện và ước lượng thời gian.

3. Sự khác biệt giữa Agile và Scrum

Mặc dù Agile và Scrum thường được sử dụng chung với nhau, nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa hai khái niệm này.

Agile là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, trong khi Scrum là một framework cụ thể để triển khai Agile. Agile tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua việc phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn ngắn gọn. Trong khi đó, Scrum tập trung vào việc tổ chức và quản lý công việc của một nhóm phát triển phần mềm để đạt được hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Agile không yêu cầu sử dụng Scrum, nhưng Scrum luôn tuân thủ các nguyên tắc và quy trình của Agile. Điều này có nghĩa là Scrum là một phần của Agile và được xem là một cách triển khai cụ thể của Agile.

4. Lợi ích của việc sử dụng Agile và Scrum

Sử dụng Agile và Scrum trong quản lý dự án phần mềm mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức và nhóm phát triển. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng của việc sử dụng Agile và Scrum:

 • Tăng cường sự linh hoạt: Agile và Scrum cho phép các nhóm dự án thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi và điều chỉnh kế hoạch dự án theo yêu cầu mới.
 • Tăng cường tương tác: Agile và Scrum khuyến khích sự tương tác và giao tiếp thường xuyên giữa các thành viên trong nhóm, giúp họ làm việc hiệu quả hơn.
 • Tạo ra giá trị ngay từ đầu: Agile và Scrum tập trung vào việc phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm có giá trị ngay từ giai đoạn đầu tiên, giúp khách hàng nhận được lợi ích sớm hơn.
 • Giảm rủi ro: Agile và Scrum giúp giảm rủi ro trong quản lý dự án bằng cách chia nhỏ công việc thành các giai đoạn ngắn gọn, từ đó giúp phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời.

5. Kết luận

Agile và Scrum là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý dự án phần mềm. Agile là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua việc phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn ngắn gọn. Scrum là một framework cụ thể để triển khai Agile, tập trung vào việc tổ chức và quản lý công việc của một nhóm phát triển phần mềm để đạt được hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Sử dụng Agile và Scrum trong quản lý dự án phần mềm mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức và nhóm phát triển, bao gồm tăng cường sự linh hoạt, tương tác, tạo ra giá trị ngay từ đầu và giảm rủi ro. Với sự kết hợp giữa Agile và Scrum, các nhóm dự án có thể đạt được hiệu suất cao hơn và cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Tổng lực

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về Digital Marketing. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và đạt doanh thu nhanh chóng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ xây dựng thương hiệu bền vững theo thời gian. 

Liên hệ

icon zalo
nhắn tin facebook
0765828282 gọi điện thoại