5 Cách sửa lỗi Error: Could not find or load main class

Trong quá trình lập trình, bạn có thể gặp phải lỗi “Error: Could not find or load main class”. Đây là một lỗi phổ biến và thường gặp trong Java khi bạn cố gắng chạy một ứng dụng Java nhưng không tìm thấy hoặc không tải được lớp chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 cách để sửa lỗi này.

Tìm hiểu về lỗi “Error: Could not find or load main class”

Lỗi “Error: Could not find or load main class” xảy ra khi JVM (Java Virtual Machine) không thể tìm thấy hoặc tải được lớp chính của ứng dụng Java. Lớp chính là lớp mà JVM sẽ chạy đầu tiên khi bạn khởi động ứng dụng. Khi không tìm thấy hoặc không tải được lớp chính, JVM sẽ báo lỗi và dừng lại.

Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra lỗi này, bao gồm:

 • Lớp chính không tồn tại trong mã nguồn của ứng dụng.
 • Lớp chính tồn tại nhưng không được định nghĩa đúng cách.
 • Đường dẫn đến lớp chính không chính xác.
 • Phiên bản Java không tương thích với ứng dụng.

Kiểm tra lại mã nguồn của ứng dụng

Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi “Error: Could not find or load main class” là lớp chính không tồn tại trong mã nguồn của ứng dụng. Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra lại mã nguồn của ứng dụng và đảm bảo rằng lớp chính đã được định nghĩa đúng cách.

Bạn có thể kiểm tra các điểm sau:

 • Kiểm tra tên lớp chính: Đảm bảo rằng tên lớp chính đã được đặt đúng và trùng khớp với tên file mã nguồn.
 • Kiểm tra package: Nếu ứng dụng của bạn sử dụng package, hãy kiểm tra xem package đã được khai báo đúng cách trong mã nguồn hay không.
 • Kiểm tra cấu trúc thư mục: Đảm bảo rằng file mã nguồn của bạn được đặt trong cấu trúc thư mục đúng theo package và đúng vị trí của lớp chính.

Nếu bạn đã kiểm tra và đảm bảo rằng mã nguồn của ứng dụng không có vấn đề, nhưng vẫn gặp lỗi “Error: Could not find or load main class”, hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu các cách sửa lỗi khác.

Kiểm tra lại đường dẫn đến lớp chính

Đường dẫn đến lớp chính là một yếu tố quan trọng trong việc chạy một ứng dụng Java. Nếu đường dẫn không chính xác, JVM sẽ không thể tìm thấy hoặc tải được lớp chính, dẫn đến lỗi “Error: Could not find or load main class”.

Bạn có thể kiểm tra và sửa lỗi này bằng cách:

 • Kiểm tra lại classpath: Classpath là một biến môi trường trong Java để chỉ định nơi JVM tìm kiếm các file .class. Hãy kiểm tra xem classpath đã được thiết lập đúng hay không.
 • Kiểm tra lại tham số khi chạy ứng dụng: Nếu bạn chạy ứng dụng từ command line hoặc IDE, hãy kiểm tra lại các tham số khi chạy ứng dụng và đảm bảo rằng đường dẫn đến lớp chính đã được chỉ định đúng.

Nếu sau khi kiểm tra và sửa lỗi đường dẫn mà vẫn gặp phải lỗi “Error: Could not find or load main class”, hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu các cách sửa lỗi khác.

Kiểm tra phiên bản Java

Phiên bản Java không tương thích cũng có thể gây ra lỗi “Error: Could not find or load main class”. Nếu ứng dụng của bạn được viết bằng một phiên bản Java cao hơn hoặc thấp hơn so với phiên bản Java hiện tại trên máy tính của bạn, JVM sẽ không thể tải được lớp chính và gây ra lỗi.

Bạn có thể kiểm tra và sửa lỗi này bằng cách:

 • Kiểm tra phiên bản Java: Hãy kiểm tra phiên bản Java hiện tại trên máy tính của bạn và so sánh với phiên bản mà ứng dụng của bạn yêu cầu. Nếu cần, hãy cài đặt phiên bản Java phù hợp.
 • Cập nhật phiên bản Java: Nếu phiên bản Java hiện tại trên máy tính của bạn không tương thích với ứng dụng, hãy cập nhật lên phiên bản mới hơn hoặc cài đặt một phiên bản Java khác để chạy ứng dụng.

Nếu sau khi kiểm tra và sửa lỗi phiên bản Java mà vẫn gặp phải lỗi “Error: Could not find or load main class”, hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu các cách sửa lỗi khác.

Kiểm tra lại biến môi trường JAVA_HOME

Biến môi trường JAVA_HOME là một biến quan trọng trong việc xác định đường dẫn đến JDK (Java Development Kit) trên máy tính của bạn. Nếu biến này không được thiết lập hoặc thiết lập sai, JVM sẽ không thể tìm thấy hoặc tải được lớp chính và gây ra lỗi “Error: Could not find or load main class”.

Bạn có thể kiểm tra và sửa lỗi này bằng cách:

 • Kiểm tra biến môi trường JAVA_HOME: Hãy kiểm tra xem biến môi trường JAVA_HOME đã được thiết lập đúng hay không. Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở Command Prompt và chạy lệnh “echo %JAVA_HOME%” (trên Windows) hoặc “echo $JAVA_HOME” (trên Linux/Mac).
 • Thiết lập lại biến môi trường JAVA_HOME: Nếu biến môi trường JAVA_HOME không được thiết lập hoặc thiết lập sai, hãy thiết lập lại biến này với đúng đường dẫn đến JDK trên máy tính của bạn.

Nếu sau khi kiểm tra và sửa lỗi biến môi trường JAVA_HOME mà vẫn gặp phải lỗi “Error: Could not find or load main class”, hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu các cách sửa lỗi khác.

Tổng kết

Lỗi “Error: Could not find or load main class” là một lỗi phổ biến trong Java khi không tìm thấy hoặc không tải được lớp chính của ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về 5 cách để sửa lỗi này:

 • Kiểm tra lại mã nguồn của ứng dụng.
 • Kiểm tra lại đường dẫn đến lớp chính.
 • Kiểm tra phiên bản Java.
 • Kiểm tra lại biến môi trường JAVA_HOME.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có thể sửa lỗi “Error: Could not find or load main class” thành công và tiếp tục phát triển ứng dụng Java của mình một cách suôn sẻ.

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Tổng lực

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về Digital Marketing. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và đạt doanh thu nhanh chóng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ xây dựng thương hiệu bền vững theo thời gian. 

Liên hệ

icon zalo
nhắn tin facebook
0765828282 gọi điện thoại